Twitter response:

extra info

Waar kan je informatie vinden voor het Jef-pasje? (= pasje om naar de voor- en naschoolse opvang te gaan)

Klik hier

-> dit mag je copiëren en gelamineerd in het mapje stoppen zo hoef je niet telkens een nieuwe kaart aan te schaffen wanneer uw kleuter het pasje verliest.

 

Medicatie 

We mogen op school enkel medicatie toedienen op voorschrift van een arts.  Vraag dus steeds een doktersbriefje met daarop duidelijk vermeld wat, wanneer en hoeveel medicatie uw kleuter moet krijgen.

Controleer je zelf ook nog even bij het afhalen of de medicatie terug in de schooltas zit ?