Twitter response:

schooluren

7u00: juf Caroline vangt de kinderen op in de opvang

8u00: spelen op de speelplaats onder toezicht van een juf of meester

8u30: de klasdeuren van de kleuterklassen gaan open om. Alle kleuters gaan bij het belsignaal in de rij staat om samen met de juf naar binnen te gaan.

8u30: de schooldag start

11u45: einde voormiddag / op woensdag om 12u05 !

13u15: start namiddag

15u35: einde schooldag

16u00 – 18u00: opvang bij juf Caroline